Доколку се воспоставува Site-to-Site IPSec tunnel со користење на IKE верзија 1, параметри кои се користат за воспоставување на IPSec VPN меѓу Edge Gateway и друг уред се:

The IKE Phase 1 parameters:

The IKE Phase 2 parameters:


Доколку се воспоставува Site-to-Site IPSec tunnel со користење на IKE верзија 2, параметри кои се користат за воспоставување на IPSec VPN меѓу Edge Gateway и друг уред се:

The IKE Phase 1 parameters:

The IKE Phase 2 parameters: