1. Проверете го линкот на кој пристапувате. Истиот треба да биде: https://vdc.neocloud.mk/tenant/<ime_na_kompanija>
2. Ресетирајте ја лозинката на следниот линк: https://support.neocloud.mk