1. Линкот до услугата VDC не е точен, односно не е во точната организација
2. Лозинката е истечена. Секоја лозинка има времетраење од 60 дена.